چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login

باسمه تعالی
شماره 29721/35
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد            28/5/1387
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 44456/26117 مورخ 11/9/1381 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 موصب جلسه مورخ 6/5/1387 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلمی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود. پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 15/2/1387 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رثیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
 
 
 
 
 
باسمه تعالی
شماره 91442                                          6/6/1387
وزارت آموزش و پرورش
قانون اصلاح تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 که در جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/2/1387 موافقت و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه 29721/35 مورخ 28/5/1387 به مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
 
 
 
 
 
باسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم پور
رئیس محترم سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت مردمی
سلام علیکم
با عنایت به اهمیت و ضرورت ایجاد زمینه مشارکت فعال و همه جانبه افراد مومن ، متعهد و علاقه مند به امر تعلیم و تربیت جهت حضور در بخش غیر دولتی آموزش و پرورش، قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی با عنوان « قانون تاسیس  و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی» مصوب 6/5/1387 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 6/6/1387 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است را جهت اجرا بهره بردای ، ابلاغ به استان ها و تدوین آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مربوط ارسال میدارد.
امید است با اهتمام و جدیت جناب عالی و سایر همکاران ارجمند ضمن تعامل و همکاری دیگر معاونت های محترم ، زمینه مشارکت و حضور فعال بخش غیر دولتی در تاسیس مدارس ، مراکز آموزشی و پرورشی و توسعه مشارکت های مردمی فراهم شده و در آینده نزدیک با اجرای این قانون و
 
 
آیین نامه اجرایی آن ضمن تقویت مدارس فعلی و ایجاد زمینه
های لازم برای راه اندازی و توسعه این گونه مدارس، شاهد تحقق اهداف عالی تعلیم و تربیت اسلامی در راستای عدالت گستری ، مهرورزی، شکوفایی و شادابی هرچه بیشتر غنچه های معرفت و دانایی با رایحه حیات بخش قرآنی باشیم.
علیرضا علی احمدی
وزیر آموزش و پرورش
 
 
 
 
 
 
دیباچه
بسم الله الرحمن الرحیم
 
((نَحمَدَهُ عَلی ما کانَ وَ نَستَعینُه مِن اَمرِنا عَلی مایَکُون))
خداوند را بر گذشته خود شاکریم و برای آینده از او کمک می خواهیم .


بنا بر اصل ضرورت مشارکت بخش غیردولتی در عرصه ی امور آموزش و پرورش و بهره مندی از خلاقیت ها و توانمندی افراد متعهد و علاقه مند در این امر و نیز بهره گیری از ظرفیت های قانونی از جمله بند 10 از فصل 25 سند برنامه سوم در بخش آموزش و پرورش عمومی ، وزارت آموزش و پرورش موظف گردید با توجه به تنگناها و موانع اجرایی که در ارتباط با تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 5/2/1367 مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره ایجاد شده ، لایحه اصلاح قانون مذکور را تنظیم و از طریق کمیسیون تنظیم لوایح دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
 
لایحه اصلاحی پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور مدیران ارجمند و کارشناسان محترم حوزه ستاد، استانها و مناطق وبهره گیری از نظرات و پیشنهادات اعضای محترم شورای هماهنگی موسسان مدارس غیرانتفاعی با هدف توسعه کمی و کیفی مدارس غیردولتی و با رعایت چهارچوب زیر تنظیم و در تاریخ 21/9/1381 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید:
الف- توسعه و گسترش مدارس غیردولتی و ایجاد تنوع در آن
ب- ایجاد شرایط مناسب در پرداخت تسهیلات بانکی به موسسان جهت تهیه فضاهای آموزشی و تامین تجهیزات.
ج- ایجاد شرایط مناسب و مطلوب در وضعیت حقوق و مزایای کارکنان مدارس غیردولتی.
د- واگذاری فضاهای آموزشی مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیردولتی.
هـ - پرداخت بخشی از سرانه دانش آموزی (قیمت تمام شده) به موسسان مدارس غیردولتی.
 
 
 
لایحه پیشنهادی در دوره ششم و هفتم مجلس محترم شورای اسلامی توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تحت عنوان قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مشتمل بر 41 ماده و 20 تبصره در دوره هشتم مجلس در تاریخ 6/5/1387 به تصویب رسید.
اکنون که به لطف و عنایت الهی این قانون با اهتمام و جدیت تمامی متولیان امر اعم از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی خصوصاً اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به مصداق کلام معصوم علیه السلام
(( مَن لَم یَشکُر المخلوق لَم یَشکُر الخالِق))
مراتب تقدیر و تشکر سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی را محضر همه زحمت کشان نظام و تعلیم و تربیت اسلامی به ویژه همکارانی که در تنظیم ، تصویب و پیگیری این قانون متقبل زحمت شده اند اعلام می نماید.
امید است با اجرای دقیق این قانون زمینه تحقق مشارکت همه جانبه افراد علاقه مند و متعهد در عرصه تعلیم و تربیت فراهم گردد و با اعمال سیاست های حمایتی شاهد رشد و شکوفایی نونهالان جامعه اسلامی و توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز غیردولتی باشیم.
فرشاد ابراهیم پور
معاون وزیر و رئیس سازمان
 
 
 
 
قانون تاسیس و اداره
مدارس ، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده 1- به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی ((سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی)) وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می گردد کلیه نیروها ، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی منتقل می شود. رئیس این سازمان معاون امور مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش است.
تبصره: اساسنامه سازمان ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 2- مدرسه ، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف ذیل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مشارکت ایشان با دولت مطابق اهداف ، ضوابط و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می شود.
مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که آموزش های رسمی را مطابق دوره های تحصیلی (پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ارایه می نماید.
مرکز پرورشی: مرکزی است که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می نماید از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی ، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره.
مرکز آموزشی: مرکزی است که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می نماید. از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی ، آموزشگاه فنی – حرفه ای و کار و دانش.
ماده 3 – برای نظارت بر اجراء این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل می گردد.
ماده 4 – ترکیب شورای نظارت مرکزی از قرار زیر است:
1- وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)
2- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی (نایب رئیس شورا)
3- مسئول امور مدارس غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی (دبیر شورا)
4- مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
5- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
6- یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش
7- یک نفر به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مرکزی
8- دو نفر از موسسان مدارس غیردولتی به پیشنهاد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و تصویب سایر اعضاء شورای نظارت مرکزی.
ماده 5- وظایف و اختیارات شورای نطارت مرکزی عبارت است از:
1- تهیه و تصویب دستور العمل های مورد نیاز جهت اجراء این قانون در چارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش.
2- تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی از طریق تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع قانونی ذیربط.
3- صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی.
4- نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه.
5- تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پژوهشی یا آموزشی غیردولتی.»
6- تجدید نظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان وفقق این قانون.
تبصره : کلیه مصوبات شورای نظارت مرکزی پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.
ماده 6- در سطح استان ها به ریاست رئیس سازمان آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم در سطح شهرستان ها و مناطق به ریاست مدیر یا رئیس آموزش و پرورش شوراهایی با ترکیب نمایندگان شوراب نظارت مرکزی تشکیل می شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می گردد.
ماده 7- احکام اعضای شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورای نظارت شهرستان و مناطق توسط رئیس سازمان آموزش و پرورش استان صادر می شود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت 4 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 8- موسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیردولتی باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت
ج- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
د- نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه های منحرف و غیرقانونی
هـ - نداشتن سوء پیشینه کیفری
و- حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن
ز- حداقل 30 سال سن
تبصره 1: در صورتی که موسس یا موسسان شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره 2: موسسان مدارس اقلیت های دینی شناخته شده موضوع این قانون توسط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
«این مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقلیت های دینی هستند»
ماده 9: وظایف موسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیردولتی از قرار زیر است:
الف: اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تاسیس مدرسه یا مرکز
ب: تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای مدت یک سال
ج- تامین نیرو، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.
د- تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز.
هـ- پیشنهاد دو نفر واجد شرایط مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش.
تبصره: تنها مرجع صدور فعالیت آموزشگاه های علمی آزاد و زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی ، جهت کودکان چهار و پنج ساله وزارت آموزش و پرورش است.
ماده 10: بانک های کشور موظف اند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش 50 درصد از نیاز مالی موسسان مدارس و مراکز پرورشی غیردولتی را که از کارکنان آموزش و پرورش هستند جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین نمایند.
ماده 11- دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیر دولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید.
ماده 12- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار نماید. آیین نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مذکور، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره: واگذاری زمین و ساختمان های مازاد و نیاز آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیردولتی در هر محل مشروط بر آن است که در دسترسی مردم به مدارس دولتی آن محل خللی وارد نشود.
ماده 13- به منظور حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی ، به آموزش و پرورش اجازه داده میشود با مشارکت این موسسان « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد نماید.
دولت موظف است همه ساله ، علاوه بر کمک ها و تسهیلات مذکور در این قانون ، حداقل معادل 50 درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیر دولتی به این صندوق کمک نماید. اساسنامه صندوق مذکور پس از سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 14- منابع مالی مدارس غیر دولتی عبارت است از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمک های دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
ج- کمک های دریافتی از آموزش و پرورش.
ماده 15- «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی» با توجه به مقطع تحصیلی ، سطح آموزشی و پرورشی ، برنامه سال تحصیلی ، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و همچنین شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور- که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود- توسط شورای نظارت مرکزی تهیه میگردد.
این الگو پس از تأیید آموزش و پرورش قابل اعمال است.
ماده 16- موسسان یا نماینده حقوقی ایشان با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی میزان شهریه را برای بررسی و تصویب به شورایی مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان ، منطقه یا ناحیه پیشنهاد میکند:
1- مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا)
2- دو نفر به انتخاب مدیر یا رئیس آموزش و پرورش.
3- مسئول انجمن اولیا و مربیان.
4- یک نفر از موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی به انتخاب ایشان.
تبصره: موسس میتواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده برای بررسی و تصمیم گیری به سازمان آموزش و پرورش استان تقدیم نماید این تصمیم لازم است به تأیید وزیر آموزش و پرورش برسد.
ماده 17- وجوه مربوط به شهریه مدرسه غیر دولتی با تشخیص موسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستور العمل های وزارت آموزش و پرورش هزینه میشود. سایر وجوه دریافتی موضوع بند های ب و ج ماده 14 زیر نظر شورای مرکب از نماینده موسسان ، مدیر ، دونفر نماینده انجمن اولیا مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه میگردد.
ماده 18- کلیه درآمد ها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت میشود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه میگردد.
ماده 19- مدارس غیر دولتی در برخورداری از تخفیفات ، ترجیهات و کلیه معافیت های معالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
ماده 20- به  وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی آموزش و پرورش سالانه معادل 5% تا 15% از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی قرار می گیرد تا به منظور نظارت بر این گونه مراکز و همچینین میفیت بخشی به آموزش و پرورش غیردولتی هزینه گردد.
ماده 21- مدیرمدرسه ، مرکز پرورشی یا آموزشی باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف: تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام.
ج- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهکهای منحرف و غیرقانونی.
ه- نداشتند سوء پیشینه کیفری
و- سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است.
ز- تأهل برای مردان.
تبصره 1: حداقل میزان تحصیلات، سوابق تجربی و سایر شرایط لازم برای مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است.
تبصره 2: مدیر مرکز پرورشی لازم است حداقل پنج سال سابقه آموزشی یا پرورشی داشته باشد.
ماده 22- مدیر مدرسه ، مرکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی بر اساس پیشنهاد موسس و تایید و حکم آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می گردد انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1: در صورتی که ظرف دوماه از تاریخ پیشنهاد ، حکم مدیر صادر نشود، با درخواست موسس ، آموزش و پرورش استان درمورد افراد پیشنهاد شده تصمیم می گیرد.
 تبصره 2: چنانچه مدیر پیشنهادی ، مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد، تایید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.
ماده 23- کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی ، اداری و خدماتی هستند و به کارگیری آنها بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش منوط به پیشنهاد مدیر و تایید موسسان یا نماینده حقوقی موسسان و اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش است.
ماده 24- ماموریت  مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است.
حقوق و مزایای این دسته از افراد حسب توافق موسسه ذیربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه ، رتبه ، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می گردد.
ماده 25- کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن برخوردار می شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایتهای مقرر در این ماده هستند.
 تبصره 1: دولت می تواند از محل اعتبارات «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» بخشی از حق بیمه کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی را پرداخت نماید.
تبصره 2: شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
ماده 26 – تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی ، مطابق آئین نامه ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مراجع قانونی ذی صلاح می رسد.
ماده 27- معلمان ، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره های آموزشی تکمیلی، بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره ها توسط موسسان و افراد فوق الذکر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می گردد.
تبصره:وزارت آموزش و پرورش می تواند برای ارتقاء سطح دانش کارکنان مدارس  و مراکز غیردولتی با اولویت مناطق محروم ، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه برگزاری دوره های  مذکور را بر عهده گیرد.
ماده 28- در صورت وجود داوطلب همه ساله حداقل بیست درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش آموزان آن محل اختصاص می یابد. همچنین مدارس و مراکز پرورشی و آموزشی غیردولتی موظفند با ازای کمکهای دریافتی از دولت ، دانش آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام نمایند. در این مورد دانش آموزان خانواده ایثارگران (شهداء آزادگان ، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی سرپرست در اولویت هستند.
تبصره: شرایط ثبت نام دانش آموزان مذکور در این ماده با پیشنهاد مدرسه یا مرکز و تایید آموزش و پرورش تعیین می گردد.
ماده 29- برنامه های آموزشی و پرورشی ، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و همچنین محتوای آموزشی ، پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز پرورشی و آموزشی است.
ماده 30 – آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره: موسس می تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت «آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی» تغییر داده یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آنکه مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات نوسازی هم سطح یا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.
ماده 31- در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین می گردد.
الف- مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می گردد، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می شود.
ب- مدارسی که درزمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می گردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده موسس به مدت پنج الی ده سال به عنوان مدرسه باقی می ماند.
 ج مدارسی که در زمین با کاربری غیر آموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانگی خریداری و یا احداث می گردد، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می ماند.
تبصره: در مورد بندهای الف و ب این ماده چنانچه به هر دلیلی موسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به موسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می گردد.
ماده 32- در صورت فوت موسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنها با دارابودن شرایط موسس می توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند ، باید پس از پایان سال تحصیلی نسبت به فروش ، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده 31 اقدام نمایند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می دهد.
 ماده 33- کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 7/9/1372 و اصلاحات بعدی هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان ، «هیات های رسیدگی به تخلفات اداری»  مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازاتهای اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی  - که جانشین مجازاتهای اداری مذکور در «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» می شود – عبارت است از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب- توبیخ همراه با درج در پرونده
ج- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پستهای حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز.
د- محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شهرستان یا استان.
ه- محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال
و- محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی
تبصره: آراء هیاتهای بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور بندهای (هـ) و (و) قابل تجدید نظرخواهی در هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ماده 34- مجازاتهای قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات  ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از :
الف- اخطار کتبی به مدیر یا موسس
ب- توبیخ مدیر یا موسس همراه با درج در پرونده
ج- عزل مدیر و محرومیت ازمدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال.
د- محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیر دولتی
ه- تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال
و- لغو مجوز تاسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز
ز- محرومیت موقت موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال.
ح- محرومیت دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی
تبصره1: در صورت عزل مدیر مدرسه ، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده 22 انجام می شود و تا تا تعیین مدیر جدید اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی بر عهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می شود. در صورت عزل مدیر مرکز پژوهشی یا آموزشی نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش  استان است.
تبصره 2: در صورت تایید رای شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی ، اداره آن تا پایان سال تحصیلی بر عهده آموزش و پرورش است.
ماده 35- آراء شورای نظارت استان در موارد حکم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مرکز و یا محرومیت موقت یا دائم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی لازم است به تایید رئیس آموزش و پرورش برسد و آراء مذکور پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در شورای نظارت مرکزی است. آراء شورای نظارت مرکزی در صورت تایید و ابلاغ وزیر آموزش و پرورش قطعی است.
آراء شورای نظارت مرکزی در مورد تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز غیردولتی یا محرومیت دائم موسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در مراجع قضایی ذیصلاح قابل شکایت است.
ماده 40- قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب 1/9/67 ملغی می گردد.
ماده 41- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده در جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 16/5/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.