چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
کارودانش پسرانه
نام مدرسهنام مدیرنام موسسشماره تماسآدرسرشتهوب سایت
اندیشه و هنرعلی اصغر مظلومعلی اصغر مظلوم77372214-77373582فلکه سوم تهرانپارس - خ 196 شرقی - خ گیو شمالی (برادران مظفری) - نبش 210 حسابداری - نقشه کشی صنعتی - مکانیک خودرو - کامپیوتر - نقشه کشی ساختمان - اول عمومی
پیشتازعباس اسدیآقای ولوجردی77369847فلکه چهارم تهرانپارس - خ وفادار شرقی - جنب چلوکبابی پارس - کوچه رز 2 - پلاک 8تصویر سازی کامپیوتر - مکانیک خودرو - اول عمومی
میلاد(کارودانش)نصرت اله اسکندرینصرت اله اسکندری77208617-77208618میدان رسالت - خ نیروی دریایی - روبروی اداره پست - پ 32حسابداری - نقشه کشی ساختمان - مکانیک خودرو - کامپیوتر - اول عمومی
نویدفرهاد رنجبرانفرهاد رنجبران77377812-77376795ضلع غربی فلکه چهارم تهرانپارس - پ 6حسابداری - الکترونیک - تصویر سازی کامپیوتر - تعمیر کامپیوتر - نقشه کشی ساختمان - تعمیر دستگاه موبایل - اول عمومی