چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
مدارس راهنمایی پسرانه
نام مدرسهنام مدیرنام موسسشماره تماسآدرسرشتهوب سایت
آيندگان دانشمحمود لشني زادهمحمود لشني زاده77704819-77863994تهرانپارس بين فلكه 2 و 3 خ 188 شرقي پ69 
امام حسين (ع)محمدحسین بنی اسدیانمحمدحسین بنی اسدیان77452064 - 77800596ميدان نبوت خ شهيد ايت خ فرجام شرقي بعد از خ 48 
پيشتازحسین ولوجردیهوشنگ محمد خاني77707602-77871303 تهرانپارس – خ جشنواره خ مهران سجده اي – خ 176/3 شرقي پ 54 
حكمت جاوید نبیونیجاوید نبیونی22935952- 22936218مبارك آباد ش افتخاريان- خ ش عزيزي – پ 9 
راهنامیی ثامن الحججني اصلانيسيد مرتضي رضوي22948265 – 22948991لويزان – خ شهيد فرشادي – ك ازگلي 
راهنمایی آرمانمرتضی ضیغمیحميد رحماني77302255 - 77302266شهرك حكيمه – خ خرم فاز1 پلاك 42 
راهنمایی احسان امین خراتیمجتبي تنها22949122میدان هروی - مکران جنوبی - کوچه توحید 
راهنمایی ادبمجتبی احمدی دانش آشتیانیجواد مقدسين 22947914 - 15لويزان خ فرشادي خ شاهرضايي روبروي كوي سخن  
راهنمایی المهدي (عج)محمدرضا دشتبافیسيد محمد رجايي77304488 وفادار شرقي حكيميه خ سارمان -15 متري شيرازي پ5 
راهنمایی اميدانرضا كريميحسين جانزاده22517099رسالت خ كرمان شمالي خ خانعلي شرقي پ 20 
راهنمایی پيشروسید احمد هاشمیمحمد ابراهيم ابراهيمي77701417 - 77880569تهرانپارس خ 196 شرقي شهيد ايزد پناه نبش 188 غربي پ 52 
راهنمایی درخشانحسن حبيبيحسين نوربخش77453956-77702723تهرانپارس – خ جشنواره تقاطع شهيد مهران سجده اي پ 258 
راهنمایی شهيد صياد شيرازيمحمد فراهانیحسن ملكي22970604لويزان – كوي سازماني – ش فلاحي – بالاتر از ده طبقه ها 
راهنمایی صلحاجواد حقیقیرحيم بنكدار22933184 – 22943589خ وفا منش – ك ليلا پ 20 
راهنمایی علم و ايمان علي اميري زادهوشنگ اميري زاد22333274شمس آباد – خ بهشتي بلوار بيژن خ شهيد كو ثري پ 7 
راهنمایی فارابيعلی حاج باسعلیعلی حاج باسعلی77379094 - 77382372تهرانپارس حجر بن عدي 214 غربي پ 7  
راهنمایی فاضلابراهیم عبدالهیحسين فيض آبادي77885009اتوبان ش باقري بين فرجام و رسالت بين ك شهيد احد زاده پ1  
راهنمایی فرهنگاحمد طهوريعبدالعلي فاتح راد77329790 - 77332000فلكه سوم تهرانپارس – خ 196 شرقي – خ 133 تقاطع خ 202  
راهنمایی نورمحمدرضا محمدیسيد كمال موسوي77372907 - 77062066بالاتر از ف 3 خ شهيد خبازي تقاطق مظفري پ41  
راهنمایی نور علویاسماعیل طوفانیعلي اكبر شمس77062507-8فلكه 4 ظلع غربي پارك پليس خ توحيد خ 6 غربي پ 19 
سما 6 قهرمان عباس زادهعبدالله جعفر علي جاسبي22565469 – 22565468پاسدران گلستان 7 پلاك 5 
سيناعلی محبیانعلی محبیان77272925 – 77447485ميدان رسالت – بلوار دلاوران – تكاوران شمالي – 30 متري دوم شرقي  
صبح صادقغلامرضا عابديغلامرضا عابدي77307202حكيميه فاز 3 خ بهشت خ ارغوان پ 3051 
فرهيخته سید حجت موسویدكتر نوريان و نوروزي22588542-22588484پاسدران – بوستان 7 پ 133  
گلستان علی عابدیعلی عابدی22514616-22324757خ استاد حسن بنا – با لاتر از ميدان ملت ك عليدوست غربي پ 80 
نبي اكرم حسن منتظریصادق عظيمي22975171-22975128لويزان – شيان – خيابان طجرلو – شهرك ش دقايقي –  
نداي سلام مهدی مرادیمصطفي پاليززاده77890018- 77272671نارمك – انتهاي ميدان 100 – خ 36 غربي – ميدان 38 شرقي پ 22