چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
دبیرستان های دخترانه
نام مدرسهنام مدیرنام موسسشماره تماسآدرسرشتهوب سایت
آلاءزهرا احسانیزهرا احسانی77861823 - 77715978تهرانپارس خ 182 غربی - نبش خ ش آهنی امینه (عادل) پ 44 
پردیسمعصومه اصغريزهرا جعفري77372261 - 77063004بلوار پروین - خ 214 شرقی پلاک 7 
جوياي دانش الهام سبحانيكبري شاهين77707716 - 77888281فلکه سوم تهرانپارس - انتهای 196 غربی - خ اردیبهشت - خ خازنی  
خديجه كبري (س)سمیه جعفرعلی جاسبیعبدالله جعفر جاسبي22588322خ پاسداران روبروی برج سفید نبش بوستان 6  
دبیرستان تلاش منصوره حسینیمهرانگيز عابديان22525074-22502526 - 22321100پاسداران - بوستان پنجم - پلاک 70 
دبیرستان راه فاطمه (س) سهیلا حقیقیناهيدفتاحي 22523384 - 22523220بزرگراه رسالت - بلوار بیژن - پ 199 
دبیرستان زينبيهفرشته فقی سیفی زادهفرشته فقي سيفي زاده77788170 - 77141629انتهای جشنواره روبروی فرهنگسرای اشراق خ درختی - نبش قاسمی 
دبیرستان سراي دانش-مينا صابري خوش اخلاق225339399 - 26319500رسالت - خ ش کرد - کوچه ش برادران مظفری پ 74 
دبیرستان سروش نوينمهین گیوه کیفاطمه كياني77007495حکیمیه بلوار بهار انتهای شکوفه پلاک 9 
دبیرستان سلام طاهره رستميانعاليه شفيعي22519845 - 22519887رسالت - روبروی پارک تابان پ 318 
دبیرستان شايستگان رحيمه قاسمياعظم پيش بين77721824 -77878171تهرانپارس خ 182 غربی - نبش زرین پ 71 
دبیرستان صبا معظم کرباسی زادهمعظم کرباسی زاده 22945112 - 13چهارراه پاسداران - خ مغان میدان حسین آباد خ جوانشیر شرقی خ احمد آبادی 
دبیرستان عترتفاطمه حاج سيد جواديفاطمه حاج سيد جوادي22975138بزرگراه شهید همت لویزان شیان 3 شهرک شهید دقایقی 
دبیرستان فروغ علم شهلا مسعوديرقيه زندي22549105 -22544451پاسداران گلستان سوم پ 30 
دبیرستان فرهيختگان پوراندخت محمد ميرزاييپوراندخت محمد ميرزايي22937432 - 22945295خ پاسداران گلستان پنجم - بین میدان هروی و تپه شمس آباد پ 43 
دبیرستان مرضيهطاهره گلزاريطاهره گلزاري77866750 - 77704180خ فرجام خ رشید شمالی نبش 176 غربی پلاک 108 
دبیرستان نداي آزادي طاهره سراجيانطاهره سراجيان7737637 - 7737948فلکه چهارم تهرانپارس خ 220 غربی پ 47 
روشنگران محبوبه شفيعينجمه بيگدلي آذر77701173تهرانپارس خ 196 شرقی نرسیده به فلکه سوم 
صالحاتآزاده معدنيطاهره معدني22948954 - 22945646میدان هروی - مکران جنوبی - بوستان دهم - پلاک 4 
فاطمه زهرا(س) سیده لیلا کریمی نیابتول ميرزا سقطي77891247 - 77892047خ فرجام ایستگاه سید پ 966 
مهرحشمت السادات محمديحشمت السادات محمدي77362490 - 77360382قنات کوثر - بلوار مطهری انتهای 9 مرکزی پ 57 
نداي زينب(س) فهيمه فرخفهيمه فرخ77860110 - 77707255-