چهار شنبه 15 تیر ماه سال 1401
Wednesday, July 6, 2022
Login
ح- کمیته روابط عمومی
1- ارائه مقالات در زمینه نقش مشارکت های مردمی در بهینه سازی کمیته و کیفیت آموزش و پروش در فصلنامه و نشریات معتبر.
2- برگزاری مسابقات بنیه علمی در مقاطع و پایه های مختلف آموزشی در سطح استان و کشوری.
3- برگزاری گردهمایی های استانی و منطقه ای عنداللزوم.
4- ایجاد نمایشگاه های دائمی و یا فصلی.
5- آشنا نمودن مدارس با یکدیگر جهت استفاده بهینه از امکانات یکدیگر.
6- برگزاری مسابقات آزمایشگاهی جهت دانش آموزان مدارس غیر دولتی.
7- انعکاس عملکرد و نقاط مثبت مدارس به زسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و جراید.
8- چاپ و انتشار کتب، جزوات و بروشور فرهنگی، علمی و آموزشی به منظور معرفی جایگاه واقعی مدارس غیر دولتی.
9- تشکیل و برگزاری نمایشگاه های دست آوردهای مدارس غیر دولتی در خصوص ارائه ابتکارات ابداعات و خلاقیت های علمی فرهنگی و هنری دانش آموزان و معلمان مدارس غیر دولتی.
10- تولید فیلم و در زمینه های فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، علمی و آموزشی و همچنین دستاوردهای مدرسه داری.
11- برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و آموزشی.
12- برگزاری سمینارها و گردهمایی های توجیهی، فرهنگی، هنری علمی آموزشی در استانها.