شنبه 16 مهر ماه سال 1401
Saturday, October 8, 2022
Login
ج- کمیته خدمات پرورشی
1- ارائه طرح های نوین در جهت ایجاد مسئولیت پذیری و مسئولیت شناسی دانش آموزان از طریق ترویج فرهنگ کار.
2- ارائه طرح های جدید جهت پر کردن اوقات فراغت با تجهیز کتابخانه ها و ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت مطالعه و تحقیق.
3- ارائه طرح ها جهت زیبا سازی محیط آموزشی و پرورشی و کتابخانه و نمازخانه مدارس.
4- ارائه راه کارهای تقویت و تعمیق فعالیت های پرورشی مدارس غیر دولتی در سطح هر استان.
5- تهیه طرح های خاص نو آوریهای پرورشی توسط شورا و ارائه آن به اداره کل جهت بالا بردن و گسترش جو معنوی و روحی در مدرسه.
6- ارائه راه کارهای تقویت و تعمیق فعالیت های پرورشی و تقویت تشکل های دانش آموزان.
7- آشنا نمودن دانش آموزان با اصول و روشهای دین مبین اسلام از طریق ایجاد روحیه عشق به معنویت و اخلاص.
8- معرفی و تشویق مدارس الگو و نمونه در زمینه های فعالیت های پرورشی.
9- تقویت استخراج طرح گردشگری و روش مدرسه داری.
10- برنامه ریزی در خصوص برگزاری اردوهای دانش آموزان.
11- اهتمام به امر آموزش در خانواده.
12- برنامه ریزی در خصوص آموزش ضمن خدمت برای کلیه نیروهای پرورشی.
13- توجه به امر نماز در مدارس خصوصاً نماز جماعت و اهتمام در گرامیداشت ایام ا... به شیوه های جذا و بدیع.
14- توجیه و تبین عملکرد صحیح تشکل ها و نمایاندن جایگاه مقدس هر تشکل به دانش آموزان و ایجاد رغبت و علاقه در آنان در جهت شرکت در هر تشکل به اقتضای سن و استعداد.
15- طرح و تنظیم و اجرای مسابقات فرهنگی، هنری و مذهبی، اجتماعی، سسیاسی، اخلاقی مطابق با موازین تعلیم و تربیت.