چهار شنبه 3 شهریور ماه سال 1395
Wednesday, August 24, 2016
Login
اخبار
1 2 3 4 5  more.. 
1395/05/22
اطلاعیه ثبت نام کلاسهای بدو خدمت
اطلاعیه ثبت نام کلاسهای بدو خدمت نیروهای آزاد(غیررسمی) مدارس غیردولتی تابستان 95

1395/05/20
اطلاع رسانی ثبت نام ضمن خدمت
اطلاع رسانی در مورد نحوه ثبت نام کلاسهای ضمن خدمت از هفته آینده انجام خواهد شد.

1394/08/28
تحویل گواهینامه ضمن خدمت
تحویل گواهی پایان دوره ضمن خدمت پایگاه شرق

1394/06/23
جلسه تکمیلی علوم نهم
جلسه تکمیلی علوم نهم

اطلاعیه های آموزشگاه های آزاد
1 
1393/06/13
دانلود فایلهای مربوط به درس مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی پایه چهارم

1391/05/25
الزامات اجرایی آموزشگاه های آزاد
با عنایت به گزارش ناظران محترم از عملکرد آموزشگاه های آزاد و در جهت تکریم ارباب رجوع موارد ذیل ...

1391/05/25
نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجه
نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجه