پنج شنبه 29 مهر ماه سال 1395
Thursday, October 20, 2016
Login
اخبار
1 2 3 4 5  more.. 
1395/06/14
برنامه بدو خدمت معلمان
برنامه بدو خدمت معلمان شهریور 95

1395/06/14
برنامه بدو خدمت مدیران و معاونان
برنامه بدو خدمت مدیران و معاونان شهریور 95

1395/05/22
اطلاعیه ثبت نام کلاسهای بدو خدمت
اطلاعیه ثبت نام کلاسهای بدو خدمت نیروهای آزاد(غیررسمی) مدارس غیردولتی تابستان 95

اطلاعیه های آموزشگاه های آزاد
1 
1393/06/13
دانلود فایلهای مربوط به درس مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی پایه چهارم

1391/05/25
الزامات اجرایی آموزشگاه های آزاد
با عنایت به گزارش ناظران محترم از عملکرد آموزشگاه های آزاد و در جهت تکریم ارباب رجوع موارد ذیل ...

1391/05/25
نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجه
نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجه